...

همکاری با وامسی، پشتیبانی از کاربران شما

فروشگاه خود را در وامسی ثبت کنید تا مسیر را برای خرید آسان اقساطی مشتریان خود هموار کنید.

ثبت درخواست همکاری

مزایای وامسی

شرایط همکاری با وامسی

برای ثبت فروشگاه حضوری شما در وامسی باید فروشگاه شما شرایط زیر را دارا باشد.

جواز کسب

عدم فروش کالاهای غیر مجاز

سیستم صدور کد تخفیف

همچنین برای ثبت فروشگاه آنلاین شما در وامسی باید فروشگاه شما شرایط زیر را دارا باشد.

نماد اعتماد الکترونیکی

عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

عضو انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی

نشان ملی ثبت (رسانه های دیجیتال)

عدم فروش کالاهای غیر مجاز

سیستم صدور کد تخفیف